9/9

Διεύθυνση: Βαλτετσίου 4, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343

Email: info@vnp.gr 

Τηλ.: 215-215-2355 

** Όλα τα Σάββατα του Αυγούστου το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό **