9/9

Γενικοί όροι

Η χρήση αυτού του site (παραγγελία προϊόντων, χρήση υπηρεσιών, πλοήγηση κ.λπ.) υποδηλώνει συμφωνία με τους Νομικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Γι’ αυτό το λόγο πρωταρχικό μέλημα των νόμιμων ιδιοκτητών και διαχειριστών του www.vnp.gr είναι η παράθεση των παρακάτω όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του, και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά του.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του www.vnp.gr και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει στην εταιρία τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος site (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική άδεια από το www.vnp.gr ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων.

Το www.vnp.gr δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει την άδεια των υλικών εκείνων, που από τρίτους έχει νόμιμα πάρει για προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων τους.

Τα περιεχόμενα του site χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λπ.) και απαγορεύει ο νόμος.

Κανένα μέρος του παρόντος site δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).

Οποιαδήποτε παραποίηση η παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Πληροφορίες από παιδιά

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους πριν αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο website www.vnp.gr.

Σύνδεσμοι με άλλα sites

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.vnp.gr πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή το www.vnp.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά.

Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Το www.vnp.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To www.vnp.gr αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.vnp.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Επιστροφές

Επιστροφές γίνονται εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Η επιστροφή του είδους γίνεται με ευθυνη και με έξοδα του αγοραστή-πελάτη, εκτός αν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία. 'Οταν το προιόν αποστέλλεται μετά τις 7 ημέρες η χρέωση των μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαναχώρηση είναι η κατάσταση του προϊόντος να είναι στην αρχική της συσκευασία και να ειναι το προϊ'όν άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα την ημέρα της παραγγελίας. Δεν ισχύει για προϊόντα όπου έρχονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη.

Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του
Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 7
Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)

Γλώσσες μενου: Οι περισσότερες συσκευές μας είναι εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιες να μην έχουν εγκατεστημένη την ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την παραγγελία σας για να σας ενημερώσουμε για την γλώσσα.

 

Εγγυήσεις

  1. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη και είναι μεταβιβάσιμη μόνο μεταξύ τελικών καταναλωτών. Η διάρκεια αυτής ορίζεται από την εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρία, δηλαδή 1 ή 2 έτη για προϊόντα που εισάγει η εταιρία όπως κινητά τηλέφωνα και λοιπά είδη. Τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (μπαταρίες, φορτιστές, ακουστικά) συνοδεύονται από εγγύηση 6 μηνών. Ως αποδεικτικό εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του προϊόντος.
  2. Αντικατάσταση γίνεται μόνο εάν το προϊόν παρουσιάσει δυσλειτουργία εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς (D.O.A. = Dead On Arrival) και μετά από έλεγχο κριθεί μη επισκευάσιμο. Σε περίπτωση αντικατάστασης του είδους με άλλο, αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του προϊόντος.
  3. Τα έξοδα αποστολής προς την εταιρία επιβαρύνουν τον πελάτη, ενώ η επιστροφή του είδους προς τον πελάτη είναι δωρεάν (εφ’ όσον επιβεβαιωθεί η βλάβη, διαφορετικά το κόστος μεταφορικών χρεώνεται στον πελάτη). Σε περίπτωση D.O.A., τα έξοδα αποστολής και επιστροφής είναι δωρεάν.
  • Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου είναι 5 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικού τότε ο μέγιστος χρόνος για την επισκευή είναι μέχρι 20 εργάσιμες, Σε περίπτωση που ο χρόνος επισκευής ξεπεράσει τις 20 εργάσιμες ημέρες τότε θα γίνεται αντικατάσταση της συσκευής.
  • Η εγγύηση καλύπτει βλάβες βάσει των όρων που θέτει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Περιπτώσεις όπως πτώση ή υγρασία ή γενικότερα βλάβη από αμέλεια ή εσφαλμένο χειρισμό που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του χρήστη καθιστά το προϊόν ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Επίσης, άκυρη θεωρείται η εγγύηση όταν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προβούν σε αλλαγές ή και επισκευές.
  • Ο τεχνικός έλεγχος είναι δωρεάν. Εξαιρούνται περιπτώσεις εκτός εγγύησης όπου το κόστος τεχνικού ελέγχου είναι 5 €.
  • Για συσκευές κινητά και tablets, ο πελάτης αποκλειστικά φέρει την ευθύνη προστασίας των δεδομένων του (backup). Σε περίπτωση, που ο πελάτης δεν έχει κάνει backup ενημερώνει την εταιρία, διαφορετικά η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη απώλειας δεδομένων.
  • Η εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια κάρτας sim, μνήμης micro-sd, θηκών προστασίας και προστατευτικών οθόνης.
  • Συσκευές που δεν ζητούνται εντός 120 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στο τεχνικό μας τμήμα , θα δίνονται προς ανακύκλωση χωρίς περαιτέρω όχληση.

    Επωνυμία

    Ι ΖΕΡΒΟΣ Λ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ Ο Ε

    Α.Φ.Μ.

    801634555

    Δ.Ο.Υ.

    ΧΟΛΑΡΓΟΥ [1151]

    Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

    160537201000

    Έδρα

     17ΗΣ Νοεμβρίου 1973 75, Τ.Κ. 15562, Χολαργός, Αττική